Rosa kompetanses nettressurs 

om LHBT i Barnevernet

Velkommen til Rosa kompetanse sin nettressurs om kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold i barnevernet!

Denne ressursen er til for deg som jobber i barnevernet, og for deg som studerer til å jobbe på barnevernsfeltet. Målet med ressursen er å gi deg økt kompetanse og bevissthet om temaer som det er særlig viktig at du har med deg for å kunne møte barn, ungdom og familier som bryter med normer for kjønn og seksualitet på en enda bedre måte.

Ressursen vi har laget til deg er todelt.
Den ene delen består av ulike temaer som vil være relevant for deg som jobber i barnevernet. Her finner du blant annet temaer som identitet, seksuell orientering og kjønnsmangfold. Til hvert tema har vi utarbeidet noen refleksjonsoppgaver du gjerne kan diskutere med kollegaer, samt noen tips til hvordan du kan inkludere tematikken i din arbeidshverdag.

Den andre delen av ressursen inneholder tips til eksterne ressurser på feltet knyttet til kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold. Her vil du finne linker til organisasjoner og hjelpetilbud på feltet, tips til materiell og verktøy som er utarbeidet, oversikt over noe av forskningen som finnes på feltet, samt linker til noen videoer og podcaster som berører temaer knyttet til kjønn og seksualitet.

Vi håper denne ressursen vil være nyttig for deg!

Denne nettressursen driftes med tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Temaoversikt

Eksterne ressurser

Ønsker din arbeidsplass kurs om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis?

Les mer om Rosa kompetanse barnevern og bestill kurs her

Har du ris/ros/kommentarer/innspill til nettressursen, eller spørsmål? Ta kontakt med oss på e-postadressen under!

Fri

FRI - Foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold

Postadresse:
Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Foreningen FRI på nett:
www.foreningenfri.no

E-post:
rosakompetanse@foreningenfri.no

Telefon:
23 10 39 39