Temaoversikt

Her ser du oversikten over en rekke temaer som ansatte i barnevernet kan dra nytte av å få økt kjennskap til. Temaene forstås best i sammenheng med hverandre. Uavhengig av hvilke temaer du er særlig opptatt av, vil vi derfor anbefale at du går igjennom tema 1-3 før du leser videre i ressursen. Du vil få best utbytte av temaene ved å diskutere refleksjonsoppgavene til hvert tema sammen med kollegaer.

Husk: Som barnevernsarbeider er du allerede godt utrustet til å møte mangfoldet av barn, ungdom og familier på en god måte. Takk for at du setter av tid til å bli enda bedre!

i

Tema 1: Barnevernet og arbeid med kjønns- og seksualitetsmangfold

Hvorfor skal ansatte i barnevernet ha kunnskap om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?

i

Tema 2: Normer og normbrudd

Normer påvirker hvordan vi mennesker lever livene våre. For å kunne ivareta barn og unge som bryter med normer for kjønn og seksualitet, er det nyttig å vite noe om normer og hva som skjer når noen bryter dem.

i

Tema 3: Identitet

Hvem er du, og hvordan blir du møtt av andre?
I dette temaet gir vi en kort introduksjon til temaet identitet.
i

Tema 4: Å komme ut av skapet

De av oss som er skeive opplever ofte å måtte komme ut av skapet.
Hva innebærer det, og hvorfor er det sånn?
i

Tema 5: Minoritetsstress

De av oss som tilhører en eller flere minoriteter, vil ofte kunne bli utsatt for minoritetsstress.
Hva er minoritetsstress, og hvordan kan man jobbe for å forebygge det?
i

Tema 6: Kjønn og kjønnsidentitet

Hva er kjønn, kjønnsmangfold og kjønnsidentitet, og hvordan kan kunnskap om kjønn være relevant for barnevernet?
i

Tema 7: Seksualitet og seksuell orientering

Hva handler seksualitet og seksuell orientering om, og hvordan kan kunnskap om dette være relevant for barnevernet?
i

Tema 8: Familiemangfold

Hva er en familie, og hvordan kan bevissthet om familiemangfold være viktig for barnevernet?
i

Tema 9: Komplekse identiteter og flere minoritetstilhørigheter

Det er viktig for alle mennesker å bli sett og anerkjent som hele mennesker med alle identitetstilhørighetene våre.
De av oss som tilhører flere minoriteter kan oppleve utfordringer knyttet til dette.
i

Tema 10: Hvordan snakke om kjønn og seksualitet med barn og unge?

Barn og unge i barnevernet ønsker at ansatte i barnevernet snakker med dem om kjønn og seksualitet.
Hvordan kan man gjøre det på gode måter?

Ønsker din arbeidsplass kurs om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis?

Les mer om Rosa kompetanse barnevern og bestill kurs her

Har du ris/ros/kommentarer/innspill til nettressursen, eller spørsmål? Ta kontakt med oss på e-postadressen under!

Fri

FRI - Foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold

Postadresse:
Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Foreningen FRI på nett:
www.foreningenfri.no

E-post:
rosakompetanse@foreningenfri.no

Telefon:
23 10 39 39