Forskning og rapporter

Skeive barn og unge i barnevernet - En studie av barnevernets praksis og tilnærminger

Denne rapporten oppsummerer funnene fra prosjektet «Barnevern i et lhbti-perspektiv» som NTNU Samfunnsforskning og SINTEF har gjennomført på oppdrag fra Bufdir i perioden 2018- 2020.

Alene og skeiv. En studie av livssituasjonen for skeive enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre og asylmottak.

Rapporten er skrevet av KUN på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018. Rapporten er skrevet for alle som jobber direkte med, eller tematisk i tilknytning til, enslige mindreårige asylsøkere.

Seksuell orientering, kjønnsmangfold og levekår

En kartlegging av levekår blant lesbiske, homofile og bifile i Norge, utgitt av Universitetet i Bergen, Nordlandsforskning og likestillingssenteret KUN i 2021.

Seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika: Tall og statistikk

Barne, ungdoms-og familiedirektoratet sin side med tall, statistikk og forskning knyttet til temaene kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold.

Skeive livsløp. En kvalitativ studie av levekår og sammensatte identiteter blant lhbtis-personer i Norge.

I denne rapporten utforsker det hvordan det er å leve skeive liv i et samfunn hvor skeive har tilkjempet seg viktige formelle rettigheter og aksept blant majoriteten, men samtidig opplever utfordringer og belastninger knyttet til åpenhet, diskriminering og tilgang til likeverdige tjenester.

Utgitt av Nordlandsforskning i 2019

Rettane til lhbti-barn i Noreg

Rapport fra 2016 om rettighetene til lhbti-barn, utviklet i samarbeid mellom Redd Barna, Skeiv Ungdom og FRI (tidligere LLH).

Den eneste skeive i bygda? Unge lhbt-personers bruk av kommunale helsetjenester

Rapporten er skrevet av KUN i samarbeid med Mental Helse Ungdom i 2018. Målet med rapporten har vært å utvikle kunnskap som kan bidra til å sikre gode helsetjenester for ungdom som bryter med normer

Alskens Folk. Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk.

Alskens folk ble utgitt av Likestillingssenteret i 2013, og tar for seg hvordan personer med kjønnsidentitetstematikk sine erfaringer virker inn på levekår, livssituasjon og livskvalitet,
og er den første levekårsundersøkelsen om gruppen i Norge.

Livssituasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling i Norge.

Rapport om livssituasjonen for personer med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (interkjønn-personer).

Utgitt i 2019 av Oslo Universitetssykehus.

Ønsker din arbeidsplass kurs om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis?

Les mer om Rosa kompetanse barnevern og bestill kurs her

Har du ris/ros/kommentarer/innspill til nettressursen, eller spørsmål? Ta kontakt med oss på e-postadressen under!

Fri

FRI - Foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold

Postadresse:
Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Foreningen FRI på nett:
www.foreningenfri.no

E-post:
rosakompetanse@foreningenfri.no

Telefon:
23 10 39 39