Materiell og verktøy

i

Skeiv Ungdoms brosjyrer

Skeiv Ungdom har utviklet flere brosjyrer om temaer knyttet til seksualitet og kjønn.

Les og last ned gratis her!

Skeiv Kunnskaps kjønnsportal

Ønsker du økt kunnskap og bevissthet om kjønnsmangfold?
Sjekk ut kjønnsportalen til Skeiv Kunnskap her!

Sex som funker

Sex som funker er et e-læringsverktøy for lærere, helsepersonell og andre om seksuell helse og funksjonsevne. Verktøyet er utarbeidet av Unge Funksjonshemmede.
Z

E-læringsverktøy for sykepleiere og helsepersonell om likeverdige helsetjenester til transpersoner

Forskning viser og at transpersoner opplever mer diskriminering i møte med helsevesenet og at de har mindre tillit til helsevesenet sammenlignet med majoritetsbefolkningen. Likestillingssenteret KUN har i samarbeid med Turid Saursaunet, sykepleier ved Levanger Sykehus, utarbeidet et nettkurs om likeverdige helsetjenester for transpersoner rettet mot sykepleiere og annet helsepersonell.

Veileder om kjønns- og seksualitetsmangfold for ansatte på omsorgssentre og mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

KUN og Skeiv Verden har sammen utviklet denne veilederen om kjønns- og seksualitetsmangfold. veilederen retter segmot ansatte i mottak, omsorgssentre, verger og representanter.

Skeiv fra A-Å

Skeiv Ungdom sin ordliste over ord og uttrykk det kan være greit å vite om.
Z

Skeiv Kunnskaps nettkurs normer, kjønn og seksualitet

Dette nettkurset har en tar ca 30 minutter å gjennomføre.
Hovedformålet er å skape refleksjon og øke kompetansen om mangfold med spesielt fokus på normer, kjønn og seksualitet – om hvordan vi møter tjenestemottakere og hverandre som kollegaer.
d

LHBTIQ-ordlista

Barne, ungdoms- og familiedirektoratet sin ordliste på feltet knyttet til kjønnsmangfold og seksualitetsmangfold

Ønsker din arbeidsplass kurs om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis?

Les mer om Rosa kompetanse barnevern og bestill kurs her

Har du ris/ros/kommentarer/innspill til nettressursen, eller spørsmål? Ta kontakt med oss på e-postadressen under!

Fri

FRI - Foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold

Postadresse:
Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Foreningen FRI på nett:
www.foreningenfri.no

E-post:
rosakompetanse@foreningenfri.no

Telefon:
23 10 39 39