Tema 3:

Identitet

Hvem er du, og hvordan blir du møtt av andre?
I dette temaet gir vi en kort introduksjon til temaet identitet.

Identiteten vår er sammensatt og består av mange forskjellige elementer. Noen deler av identiteten er mer fast, andre deler mer flytende og i forandring. De ulike aspektene ved identiteten vår er viktig for hvem vi er, og hvor hvordan vi blir møtt av andre. Vi er ikke bare mann, bare nordlending eller bare barnevernspedagog. Man er heller ikke bare homofil, bare muslim eller bare ikke-binær. De ulike delene virker sammen og gjøres mer eller mindre relevante på ulike arenaer. Hvem vi er og hvordan vi oppfatter oss selv blir påvirket av hvordan vi blir møtt av andre mennesker og samfunnet rundt.  

Med ordet identitet menes hvem vi er og hvordan vi oppfatter oss selv. Identiteten vår består av flere ulike aspekter og utvikler seg hele livet. Kjønn og seksuell orientering er deler av alle menneskers kjerneidentitet, og er viktige deler av hvordan vi forstår oss selv og hvordan vi blir forstått og møtt av andre. 

 

Å ha en minoritetsidentitet

Når en del av identiteten bryter med normer i samfunnet, kan vi kalle det for en minoritetsidentitet. Det kan for eksempel være å bryte med normer for seksuell orientering, ved å være lesbisk eller homofil. Eller ved å bryte med normer for kjønn, og ha en annen kjønnsidentitet enn omgivelsene forventer (f. eks være registrert som jente da man ble født, og ha en identitet som mann i dag).

Uavhengig av hvem man er, vet vi at det å være stolt av sin(e) identitet(er) er viktig for livskvaliteten til oss mennesker. Samtidig vet vi at de av oss som har en eller flere minoritetsidentiteter, ofte kan bli møtt av omgivelsene på måter som kan gjøre det vanskelig å være stolt av den man er. Noen risikerer å møte negative sanksjoner blant sine nærmeste omsorgspersoner dersom man for eksempel er lesbisk eller er en transperson.

Hvem man er, påvirker hvordan man blir møtt. For å kunne gi barn, unge og familier rett hjelp til rett tid, og for å kunne fange opp behovene til den enkelte, må vi være bevisst hvor viktig det er for oss mennesker å bli sett og ivaretatt som den vi er. Det krever en bevissthet rundt identitet.

 

Å ha flere minoritetsidentiteter

En person kan ha flere minoritetsidentiteter samtidig. For eksempel kan man være skeiv og ha en funksjonsnedsettelse eller være skeiv å ha en annen religiøs bakgrunn enn majoriteten i Norge. Stereotype oppfatninger kan noen ganger skape et inntrykk av at to identiteter kan være gjensidig utelukkende. For eksempel å være muslim og homofil. Dette medfører så klart ikke riktighet. Enkelte kan imidlertid oppleve å ikke finne et miljø hvor det er plass til alle identitetstilhørighetene sine, eller å «falle mellom to stoler». Det er viktig for alle mennesker å bli sett og anerkjent som hele mennesker. Derfor er det viktig å bli sett og anerkjent med alle identitetstilhørighetene man har og ikke måtte velge bort noen deler for å finne tilhørighet og bli inkludert. Du kan lese mer om det å tilhøre flere minoriteter samtidig i tema 9.

Refleksjonsoppgave

Forsøk å komme på så mange forskjellige identiteter på deg selv som du klarer. Start for eksempel med kjønnsidentitet, seksuell orientering og religion/livssyn.
Tenk over: Hvilken av disse identitetene er viktigst for deg?

Refleksjonsoppgave

Se for deg at ingen av dine nærmeste hadde kjennskap til de viktigste sidene ved identiteten din, hvordan ville dette vært for deg?

Tips

Snakk positivt om mangfold. Eksempler på ting du gjerne kan si er “Alle er forskjellige, og det er bra!”, “Det finnes mange måter å leve gode liv på”, “Jeg synes det er fint når folk finner ut viktige ting om seg selv”.

Tips

Forsøk å ikke anta hvilken identitet noen har basert på navn eller utseende. Husk at man ikke nødvendigvis kan se på folk hvilke identiteter de har.

Tips

Forsøk å være åpen for at barn, unge og familier du møter i din jobbhverdag kan snakke om sin(e) identitet(er) med deg.

Tips

Husk at identiteten til barn og unge, vil kunne være relevant for hvilke behov den enkelte har og kunne påvirke de barnevernfaglige vurderingene du skal ta og hjelpen du skal gi. For å kunne vite noe om identiteten(e) til barn, ungdom og familier, må man snakke om identitet med dem.

Ønsker din arbeidsplass kurs om kjønnsmangfold, seksualitetsmangfold og inkluderende praksis?

Les mer om Rosa kompetanse barnevern og bestill kurs her

Har du ris/ros/kommentarer/innspill til nettressursen, eller spørsmål? Ta kontakt med oss på e-postadressen under!

Fri

FRI - Foreningen for kjønns-
og seksualitetsmangfold

Postadresse:
Mariboes gate 13, 0183 Oslo

Foreningen FRI på nett:
www.foreningenfri.no

E-post:
rosakompetanse@foreningenfri.no

Telefon:
23 10 39 39